(216) 456 43 24(pbx)  (0216) 456 43 24 info@kub.org.tr
    Ana Sayfa   Galeri   Yayınlar
               
  FİBERLER  
  Beton uygulamalarında, her geçen gün kullanımı artan ve betonun içeriğinin, karışımının önemli ve etkin bir parçası haline gelen fiberler (çelik ve polipropilen bazlı lifler), KÜB gündemine ve faaliyet alanına Yönetim Kurulumuzun kararı ile alındı. Bundan sonra, hazır beton, çimento, harç ve püskürtme beton imalat ve uygulamalarında kimyasal katkıların yanı sıra fiberlerin kullanılması ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması üzerinde de dernek olarak duracağız.

FİBER NEDİR?
Lif olarak da tanımlanan fiberler, tipine göre betonunrötre çatlaklarını engelleyen,rezidüeleğilme ve çekme dayanımlarını artırarak enerji yutma kapasitesini artıran, ihtiyaca göre farklı kalınlık, boy ve yapılarda üretilebilen bir beton bileşeni olarak tanımlanabilir. Betonla mekanik bir bağı vardır.

TARİHÇE

Geçmiş yapılarda kullanılan benzer özelliklerde ki malzemelere baktığımızda kerpiç tuğla gibi yapı malzemelerinin içerisinde saman, at kılı gibi fiber benzeri malzemelerin kullanıldığını görebilmekteyiz. Geçmişten günümüze ve beton da dâhil olmak üzere yapılarda kullanılan kuruyarak veya priz alarak sertleşen tüm yapı malzemelerinde eğilme kapasitesinin beklenenden/istenilenden düşük olduğunu görmek mümkündür. Bu sebeple bu tip yapı malzemelerinde eğilme kapasitesini artırmak için çözüm arayışları sürekli olarak devam etmiştir. Betonarme yapılarda kullanılan çelik donatılarda bu ihtiyacın karşılığıdır. Günümüzde ise çelik/plastik fiberler yüksek teknolojik imkanlar sayesinde betonun eğilme dayanımlarının artırılması ile bir çok uygulama için kullanılabilir olduğunu görmekteyiz.

Ayrıca fiberler yapısına, kalınlığına ve boyuna bağlı olarak betonun eğilme ve çekme dayanımlarını artırması sayesinde enerji yutma kapasitesini artırabilir ve betonu eğilmeye zorlayan yüklere karşı direncini önemli derecede artırabiliriz. Bu sebeple ve daha genel bir değerlendirme yapacak olursak, yangın dayanımı, mukavemet gelişimi, yapısal süneklikte artış, erken yaş rötre çatlaklarının engellenmesi, çatlak dağılımının kontrol altına alınması ve çatlama dirençlerinin artırılması için beton uygulamalarında kullanılabilir olduğunu söylemek gerçekçi olacaktır.

STANDARTLAR

TS EN 14889 çelik ve plastik fiberler için TSE tarafından yayınlanmış uyumlaştırılmış Avrupa standardıdır.

Standart Çelik ve Polimer lifler olarak 2 bölümden oluşmaktadır. TS EN 14889-1 çelik teller ile ilgili tanımlamaları içermekte, EN 14889-2 ise polimer lifler ile ilgili detayları vermektedir. Polimer fiberler makro ve mikro olarak ikiye ayrılmıştır. Çapı 0,3 mm’den küçük olanlar mikro (Sınıf I) daha büyük olanlar için makro (Sınıf II) fiber olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca mikro fiberler mono (Sınıf Ia) ve fibrile (Sınıf Ib) olarak ikiye ayrılmıştır.Mikro fiberlerin ve makro fiberlerinkullanımamaçları farklıdır.Makro fiberler kendi ana görevlerine ek olarak limitli bir şekildemikro fiberlerin görevlerini de yerine getirmektedir. En iyi sonuçlar için hem mikro hem makro fiberlerin bir arada kullanılması fayda sağlayacaktır. UYGULAMA ALANLARI
1- Plastik rötre: Erken yaştaki(<1G) oluşabilecek plastik rötre çatlaklarının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
fiber:Ana çözüm
Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

2- Kuruma rötresi: Geç yaşlarda(>28G) oluşma riski bulunan çatlamalara karşı direncin artırılmasına yardımcı olur.
Mikro fiber:Fibrilemikro fiber ana çözüm
Makro fiber: Ana çözüm

3- Yangın dayanımı: Yangın esnasında betonda oluşabilecek iç gerilmelere karşı direncin artırılmasına yardımcı olur. Bu sayede betonun daha yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlar.
Mikro fiber:Ana çözüm
Makro fiber: Sadece makro fiber limitli çözüm

4- Darbe dayanımı ve aşınma direnci: Ani darbelere ve sürtünmeden kaynaklı aşınmaya karşı dayanım
Mikro fiber:Ana çözüm
Makro fiber: Ana çözüm

5- Yapısal süneklik ve tokluk: Betonun enerji yutma kapasitesini kullanılan fiberin çapına, boyuna, yapısına ve dozajına bağlı olarak önemli oranda artırır. Bu sayede saha betonları, püskürtme betonlar, küçük prefabrik elemanların üretiminde kullanılan betonlar ve benzeri uygulamalarda fiber kullanımı ile daha hızlı, daha ekonomik, daha güvenli ve durabilitesi yüksek üretimler gerçekleştirilebilir.
Makro fiber: Ana çözüm

Ancak bunlarla sınırlı olduğu söylemek doğru olmayacaktır. Tasarım sırasında statik çözümlerin bir parçası olarak mevcut betonarme yapılarda mümkün olan her uygulamada kullanımı için bir engel yoktur. Fiber teknolojisi geliştikçe yüksek performanslı fiberler üretildikçe imkânlar her açıdan artacaktır.

Dünya genelinde üretilen betonların %2’si günümüzde fiber ilave edilmiş olarak üretildiği bilinmektedir. Dünya genelinde 800 milyon dolar civarında bir pazara sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bu oranın belirtilen seviyenin oldukça altında olması sebebiyle fiberli beton kültürünün daha gelişeceğini hem de fiber kullanım alanlarının artacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple potansiyel kullanım alanları bilinenden oldukça fazla olan fiberler ile ilgili KÜB olarak üzerimize düşen görevleri yapmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 
         
         
         
         
HyperLink
    KÜB DUYURU ABONELİĞİ
  KÜB duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.  
  Adınız:
 
  E-Posta Adresiniz: