(216) 456 43 24(pbx)  (0216) 456 43 24 info@kub.org.tr
    Ana Sayfa   Galeri   Yayınlar
               
   
     
  Küb Başkanı Suat SEVEN 2018 yılını değerlendirdi  
  İnşaat Sektörü neden 2018 senesinde gerilemeye başlamıştır?

İnşaat, Hazır Beton ve Çimento Endüstrisinin Saygıdeğer Temsilcileri,

Geride bıraktığımız 2018 senesinde inşaat sektörü, diğer sektörlerden negatif ayrışmak suretiyle kendisinden beklenen performansı ne yazık ki sergileyememiştir. 2018 yılının ilk iki çeyreğinde pozitif büyüyen sektör ikinci yarıdan itibaren görünümünü negatife çevirmiştir. Aşağıdaki Tabloda çeyrekler bazında inşaat sektörünün büyüme oranları incelendiğinde (zincirlenmiş hacim endeksi), 2019 yılının ilk çeyreğinde görülen %10.9’luk daralmanın küresel krizden bu yana görülen en kötü ilk çeyrek performansıdır.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı (%)

YIL

Çeyrek

I

II

III

IV

2010

8,6

9,2

32,3

16,9

2011

27,4

24,5

21,3

26,9

2012

10,1

7,7

7,6

8,2

2013

19,6

13,9

14,2

10,2

2014

19,0

-0,2

1,1

3,7

2015

-2,2

9,3

3,7

8,1

2016

2,5

12,8

2,8

3,2

2017

5,1

5,1

18,8

6,5

2018

8,0

1,5

-5,6

-8,7

2019

-10.9


İnşaat sektörünün büyüme performansının yıllık bazda gösterildiği aşağıdaki grafikten görülebileceği üzere, küresel kriz sonrasında (2010) inşaat sektörünün baz etkisi ile sıçrayan büyüme oranı takip eden yıllarda azalarak da olsa pozitif seyretmiştir. 2002-2008 döneminde çok daha yüksek ve dengeli bir şekilde devam eden büyüme 2008 krizi ile sekteye uğramış sonrasında kaldığı yerden devam etmiş ve 8 yıl boyunca kesintisiz süre gelmiştir.


Türkiye inşaat sektörünün büyüme durumu rakamsal olarak incelendiğinde; 1999 sonrasında inşaat sektörünün yıllık büyüme oranının %7,6 olduğu hesaplanmaktadır. Küresel kriz sonrası büyüme oranı %9.6’dır.

Küresel kriz sonraki dönemde Türkiye ekonomisi %6.4 büyürken inşaat sektörünün büyüme performansının %9.6 olması, aynı dönemde inşaatın Türkiye ortalamasından %50’ye yakın daha hızlı bir büyüme ortaya koyduğunu bize söylemektedir. Aynı durum TÜİK tarafından verilerin açıklanmaya başlandığı 1998 baz yıllı büyüme verisinin tamamı açısından da geçerlidir. 1999 sonrasında Türkiye ekonomisi ortalamada yıllık ortalamada %4.7 büyümüştür. Aynı dönemde inşaat sektörü %7.6 büyümeyi başarmıştır.

Peki neden 2018 senesinde inşaat sektörü gerilemeye başlamıştır? Aşağıda grafikte TÜİK tarafından açıklanan inşaat sektörü güven endeksi baz alınmak suretiyle sektördeki sorunlar sayısallaştırılmıştır. İnşaat sektörü açısından bariz ön plana çıkan sorunun, finansman sorunları olduğu net bir şekilde görülmektedir. İkinci sırada talep yetersizliği gelmektedir ki bunun da faiz düzeyi başta olmak üzere çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır.


İnşaat sektörü yalnızca kendisini değil aynı zamanda sektöre girdi sağlayan pek çok imalat sanayi sektörünü de derinden etkileyebilmektedir. Aşağıdaki grafikte 2018 yılından itibaren aylar bazında kapasite kullanım oranları, imalat sanayinin geneli ve inşaata temel girdileri sağlayan sektörler için ayrı ayrı gösterilmiştir. Eğrilerden görüleceği üzere inşaat sektörüne girdi sağlayan sektörlerin kapasite kullanım oranı, imalat sanayi genelinden önemli ölçüde sapma göstermiştir.


Katkı sektörünün girdi sağladığı en önemli sektör olan beton imalatındaki gerileme, aşağıdaki beton sektörü sanayi üretim endeksinde net bir şekilde görülebilmektedir. 2018 Ağustos ayındaki kur hareketliliğinden sonra hazır beton üretiminde gözle görülür bir düşüş meydana gelmiştir.Hazır beton ve inşaat sektörlerindeki bu gerileme otomatik olarak katkı sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak katkı sektörünün büyüklüğü 2018 senesinde 580 bin tona gerilemiştir. 2017 yılı verileriile kıyaslandığında,Kimyasal Beton Katkı sektöründe de, diğer inşaat ile bağlantılı sektörlere paralel olarak %8’lik bir daralmanın yaşandığı tahmin edilmektedir. Katkı Üreticileri Birliği sektörün en geniş şekilde temsil edildiği organizasyon konumundadır. Birlik olarak üyesi olduğumuz EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu)’ya üye 11 ülke içerisinde %45’lik pay ile en büyük hacmi temsil etmekteyiz. 2019 senesinin geride bıraktığımız ilk çeyrek göstergelerini değerlendirdiğimizde hem katkı sektörünün hem de genel anlamda inşaat sektörünün yıla iyi bir başlangıç yapamadığını görmekteyiz. İnşaat sektörünün geliştirilmesine yönelik atılacak her türlü adımın, alınacak her türlü tedbirin önemli olduğu kanaatindeyiz. Büyümenin yanı sıra 2019 senesinde Türkiye’nin işsizlikle mücadelede hedeflediği noktaya varması için inşaat sektörünün canlanması gerektiğine inanmaktayız.
 
         
         
HyperLink
    KÜB DUYURU ABONELİĞİ
  KÜB duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.  
  Adınız:
 
  E-Posta Adresiniz: